Name: Kitchen mod. Skin
Vendor: Miton
Style: Modern