Name: Kitchen mod. Cubika
Vendor: Miton
Style: Modern